Kurzy pre kluby seniorov a organizácie

Kurzy pre kluby seniorov a organizácie

Hromadné prihlásenie sa skupín na Počítačový kurz Na počítačový kurz sa môžu prihlásiť aj skupiny ľudí v maximálnom počte 6-8 záujemcov. Táto možnosť je vhodná aj pre združenia a kluby pre seniorov, ľudí zo zdravotným postihnutím, mamičky na materskej dovolenke, prípadne viacčlennú skupinu...

—————