Najbližšie termíny Počítačových kurzov

Najbližšie počítačové kurzy, na ktoré je možné sa prihlásiť začínajú v termínoch: Kurz pre úplných začiatočníkov 4.1.2017 (streda) o 8.00 hod a 15.3.2017 (streda) o 8.00 hod.

Viac informácií o ďaľších termínoch nájde TU