Poplatok za počítačový kurz

Polatok za počítačový kurz je 10,00 €

Pre účasť na počítačovom kurze je potrebné, aby mal každý účastník kurzu platnú registráciu (zápisné) v Krajskej knižnici v Žiline.

Cenník zápisného do Krajskej knižnice v Žiline na 365 dní

 

Seniori (dôchodcovia)

3,00 €

Invalidní dôchodcovia

3,00 €

Ženy na materskej dovolenke

3,00 €

Nezamestnaní občania evidovaní na ÚPSVaR

3,00 €

Občania s ŤZP

2,00 €

Univerzita tretieho veku

bezplatne

Zamestnaní, SZČO

5,00 €

Deti do 6 rokov

bezplatne

Deti do 15 rokov                        

2,00 €

Študenti SŠ a VŠ do 26 rokov     

3,00 €

Jednodňový používateľ             

0,50 €

Vojnový veteráni

bezplatne