Komunikácia cez internet

Čo sa na kurze naučíme: založiť si konto na Skype, vyhľadať si priateľov cez Skype, telefonovať cez Skype, ako vyzerá video hovor, potom založiť si konto na Facebooku, nastaviť si Facebook konto, vkladať si na Facebook fotografie, vyhľadať si priateľov na Facebooku...

Počítačový kurz býva vždy v pondelok o 13.00 hod. a trvá 4 stretnutia po 90 minút.

Poplatok za kurz zahŕňa: výukovú časť - 4 stretnutia po 90 minút, brožúra zostavená lektorom na Komunikáciu cez internet na Skype a Facebook, pracovné materiály, možnosť si počas celého kurzu na 1 hodinu denne prísť zopakovať naučené vedomosti do internetovej študovne bezplatne a konzultácie s lektorom kurzu, vo vopred dohodnutom termíne počas návštevy Internetovej študovne.

Cenník Počítačového kurzu TU: