Kurz úprava fotografií a ukladanie súborov na USB a CD

Kurz o úprave fotografií a o zálohovaní súborov na USB kľúč a na CD

Čo sa na kurze naučíme: Nainštalovať si program na úpravu fotografií Picasa 3 do počítača, upravovať fotografie v tomto programe: orezať si fotografiu na konkrétny rozmer (10x15, 9x13, 13x18, A4, obal CD...), vložiť do nej text, vyrovnať si šikmú cestu, upraviť si efekt červených očí, vytvoriť si koláž z fotografií, na štvrtej hodine sa naučíme, prenos fotografií z fotoaparátu do počítača, ukladanie súborov (dokumentov) na USB kľúč, vytlačiť dokumenty, fotografie...

Počítačový kurz býva vždy v pondelok o 13.00 hod. a trvá 4 stretnutia po 90 minút.

Poplatok za kurz zahŕňa: výukovú časť - 4 stretnutia po 90 minút, brožúra zostavená lektorom na inštaláciu programu Picasa 3 a o upravovaní fotografií v tomto programe, návod na ukladanie súborov na CD a USB kľúč, pracovné materiály, možnosť si počas celého kurzu na 1 hodinu denne prísť zopakovať naučené vedomosti do internetovej študovne bezplatne a konzultácie s lektorom kurzu, vo vopred dohodnutom termíne počas návštevy Internetovej študovne.

Cenník Počítačového kurzu TU:

pckurzisti.webnode.sk/products/cennik-pocitacoveho-kurzu/