Textový dokument a internet

Na kurze sa naučíme: nastaviť si okraje strany, číslovanie strán, nastavenie odrážok a číslovanie odsekov, nastavenie medzier v texte a rozostupy, ukladanie obrázkov z internetu, ako používať hypertextový odkaz a link...

 
Počítačový kurz býva vždy v stredu o 8.00 hod. a trvá 4 stretnutia po 120 minút.

Poplatok za kurz zahŕňa: výukovú časť - 4 stretnutia po 120 minút, brožúra Ako komunikovať s počítačom, pracovné materiály, možnosť si počas celého kurzu na 1 hodinu denne prísť zopakovať naučené vedomosti do internetovej študovne bezplatne a konzultácie s lektorom kurzu, vo vopred dohodnutom termíne počas návštevy Internetovej študovne.

Cenník Počítačového kurzu TU: