Kontakt:

Krajská knižnica v Žiline

Ul. A. Bernoláka 47

011 77  Žilina

tel.: 041/723 30 90

pckurz.za@gmail.com


Kontaktujte nás