Produkty

Termíny počítačových kurzov

Termíny počítačových kurzov na rok 2018 pripravujeme

—————

Základný počítačový kurz

Kurz základnej počítačovej gramotnosti je určený najmä pre úplných začiatočníkov.   Informácie o tom čo sa na tomto kurze naučíme: Zapnutie počítača, písanie textu na počítači a jeho úpravu pomocou myši, pomocou klávesnice a klávesových skratiek, vkladanie obrázkov do textu,...

—————

Textový dokument a internet

Na kurze sa naučíme: nastaviť si okraje strany, číslovanie strán, nastavenie odrážok a číslovanie odsekov, nastavenie medzier v texte a rozostupy, ukladanie obrázkov z internetu, ako používať hypertextový odkaz a link...   Počítačový kurz býva vždy v stredu o 8.00 hod. a trvá 4...

—————

Kurz prezentácie a tabuľky

Kurz o tvorbe prezentácií a tabuliek Na kurze sa naučíme: Vytvoriť prezentáciu a pracovať s tabuľkami - povieme si, čo je základom pre tvorbu prezentácii, naučíme sa vkladať do prezentácie nové snímky, vkladať do nich obrázky a texty a tie si potom upraviť, načasovať si prezentáciu a...

—————

Kurz úprava fotografií a ukladanie súborov na USB a CD

Kurz o úprave fotografií a o zálohovaní súborov na USB kľúč a na CD Čo sa na kurze naučíme: Nainštalovať si program na úpravu fotografií Picasa 3 do počítača, upravovať fotografie v tomto programe: orezať si fotografiu na konkrétny rozmer (10x15, 9x13, 13x18, A4, obal CD...), vložiť do nej...

—————

Komunikácia cez internet

Čo sa na kurze naučíme: založiť si konto na Skype, vyhľadať si priateľov cez Skype, telefonovať cez Skype, ako vyzerá video hovor, potom založiť si konto na Facebooku, nastaviť si Facebook konto, vkladať si na Facebook fotografie, vyhľadať si priateľov na Facebooku... Počítačový kurz býva...

—————

Workshop - Torba web stránok

Workshop pre absolventov počítačových kurzov Tvorba web stránok   Na workshope sa naučíme vytvoriť si vlastnú bezplatnú webovú stránku podľa šablóny. Dozvieme sa, ako si v nej upravovať údaje, aktualizovať ich a publikovať (zverejňovať) ich na internete. Naučíme sa aj ako si do nej pridať...

—————

Workshop - Prezentácia v Prezi

Workshop pre absolventov počítačových kurzov Prezentácia v Prezi     Na workshope sa naučíme vytvoriť si online interaktívnu prezentáciu cez internet na prezi.com Ukážeme si na workshope ako sa pracuje v novom postredí "Next". Workshop bude bývať v pondelok o 13.00 hod.  Workshop...

—————

Poplatok za počítačový kurz

Polatok za počítačový kurz je 10,00 € Pre účasť na počítačovom kurze je potrebné, aby mal každý účastník kurzu platnú registráciu (zápisné) v Krajskej knižnici v Žiline. Cenník zápisného do Krajskej knižnice v Žiline na 365 dní   Seniori (dôchodcovia) 3,00...

—————


Registrácia účastníka počítačového kurzu

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: