Kurzy pre kluby seniorov a organizácie

Hromadné prihlásenie sa skupín na Počítačový kurz

Na počítačový kurz sa môžu prihlásiť aj skupiny ľudí v maximálnom počte 6-8 záujemcov. Táto možnosť je vhodná aj pre združenia a kluby pre seniorov, ľudí zo zdravotným postihnutím, mamičky na materskej dovolenke, prípadne viacčlennú skupinu priateľov a známych.

Pri skupinovom prihlásení sa na Počítačový kurz je možné dohodnúť sa aj na individuálnom termíne kurzu, napríklad dvakrát do týždňa, prípadne cielene zamerať kurz aj na to, na čo sa chcú záujemcovia zamerať mimo bežnej výuky na kurzoch. Napríklad: viac o písaní textov a úprave textových dokumentov, viac o úprave obrázkov, prípadne viac o vyhľadávaní na internete...

Cenník Počítačového kurzu TU:

pckurzisti.webnode.sk/products/cennik-pocitacoveho-kurzu/